rentcariceland rent a car
I. Postanowienia ogólne 
Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.rentcariceland.is 
Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. 
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
 
 
II. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest  Amizu EHF  adres:  Bugðufljóti 15L  270, Mosfellsbær 
Kennitala 691123-0810     adres poczty elektronicznej:  info@rentcariceland.is 

 
III. Cel zbierania danych osobowych 
Dane osobowe wykorzystywane są w celu: 
* rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika, 
* umożliwienia logowania do Serwisu, 
* realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług, 
* komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.) 
* wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie), 
* prowadzenia systemu komentarzy, 
* świadczenia usług społecznościowych, 
* promocji oferty Administratora, 
* marketingu, remarketingu, afiliacji, 
* personalizacji Serwisu dla Użytkowników, 
* działań analitycznych i statystycznych, 
* windykacji należności, 
* ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu. 
 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych 
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP. 
 
 
V. Okres przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres: 
* gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu, 
* gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń. 
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej). 
 
 
VI. Udostępnianie danych osobowych 
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. 
Dane osobowe Użytkowników nie będąprzekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
 
 
VII. Prawa Użytkowników 
Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). 
Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adresinfo@rentcariceland.is 
 
 
VIII. Pliki cookies 
Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. 
Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. 
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. 
 
 
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 
Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje. 
Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody. 

 
X. Postanowienia końcowe 
Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. 
Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO 
 

Zobacz najczęściej wypożyczane samochody w RentCarIceland

Nawigacja